Ta ha surəsi

20:11

(Musa) odun yanına yetişdikdə belə bir nida gəldi: "Ya Musa!