Şura surəsi

42:7

(Ya Peyğəmbər!) Şəhərlərin anası (olan Məkkə) əhlini və onun ətrafındakıları (bütün başqa insanları) haqqında heç bir şübhə olmayan (bütün məxluqatın bir yerə cəm olacağı) toplanış (qiyamət) günü ilə qorxutmağın üçün beləcə sənə ərəbcə Qur´an vəhy etdik. (Axirətdə insanların) bir qismi (mö´minlər) Cənnətdə, bir qismi (kafirlər) isə Cəhənnəmdə olacaqdır!