Şura surəsi

42:39

Və o kəslər üçün ki, onlar zülmə (təcavüzə) mə´ruz qaldıqda (həddi aşmadan) intiqam alarlar (zalımdan zülmü müqabilində əvəz çıxar, caniyə də etdiyi cinayətin cəzası nədirsə, onu verərlər).