Şura surəsi

42:28

(İnsanlar) ümidsizliyə qapılandan sonra, yağmur göndərən, ne´mətini (yağışını) açıb paylayan Odur. İxtiyar sahibi Odur. Tə´rifə (şükrə) layiq olan da Odur.