Şuəra surəsi

26:99

Bizi yalnız günahkarlar azdırdı.