Şuəra surəsi

26:98

Çünki biz sizi (siz bütləri) aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq.