Şuəra surəsi

26:97

"Allaha and olsun ki, biz (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdıq!