Şuəra surəsi

26:96

Onlar orada (öz bütləri və rəisləri ilə) çənə-boğaz olub deyərlər: