Şuəra surəsi

26:95

İblisin bütün əsgərləri də (ora sürüklənib salınarlar).