Şuəra surəsi

26:91

Cəhənnəm də azğınlara göstərilər.