Şuəra surəsi

26:88

O gün ki, nə mal-dövlət, nə də övlad bir fayda verər!