Şuəra surəsi

26:86

Atamı bağışla! Şübhəsiz ki, o, (haqq yolu) azanlardan oldu!