Şuəra surəsi

26:85

Məni Nəim cənnətlərinin varislərindən et!