Şuəra surəsi

26:82

Və qiyamət günü xətamı bağışlayacağına ümid etdiyim də Odur!