Şuəra surəsi

26:81

Məni öldürəcək, sonra (yenidən) dirildəcək Odur.