Şuəra surəsi

26:80

Xəstələndiyim zaman mənə yalnız O, şəfa verir.