Şuəra surəsi

26:79

Məni yedirdən də, içirdən də Odur!