Şuəra surəsi

26:78

Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən Odur!