Şuəra surəsi

26:75

(İbrahim) demişdi: "İndi nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü?-