Şuəra surəsi

26:73

Yaxud sizə bir xeyir və ya zərər verə bilirlərmi?"