Şuəra surəsi

26:70

O zaman ki, o öz atasına və tayfasına demişdi: "Nəyə ibadət edirsiniz?"