Şuəra surəsi

26:69

(Ya Rəsulum!) Onlara İbrahimin hekayətini söylə!