Şuəra surəsi

26:66

O biriləri (Fir´on tayfasını) isə suya qərq etdik.