Şuəra surəsi

26:65

Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik.