Şuəra surəsi

26:64

O biriləri (Fir´on əhlini) də ora yaxınlaşdırdıq (dəniz sahilinə topladıq).