Şuəra surəsi

26:60

(Fir´on və əsgərləri) günəş doğduqda onların (İsrail oğullarının) arxasınca düşdülər.