Şuəra surəsi

26:6

Onlar (Qur´anı) yalan hesab etdilər. Onların istehza etdiklərinin (Qur´anın müşriklərə veriləcək əzab barəsindəki) xəbərləri gəlib onlara çatacaqdır. (Qiyamət günü, yaxud Bədr döyüşündə büsbütün mə´yus olacaqlar).