Şuəra surəsi

26:59

(O yerlərdən onları) beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik.