Şuəra surəsi

26:53

Fir´on şəhərlərə (əsgər) yığanlar göndərdi.