Şuəra surəsi

26:47

Və dedilər: "Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə!