Şuəra surəsi

26:46

Sehrbazlar (bunu görən kimi) səcdəyə qapandılar.