Şuəra surəsi

26:43

Musa onlara dedi: "(Sehr alətlərinizdən yerə) nə atacaqsınız, atın!"