Şuəra surəsi

26:42

(Fir´on) dedi: "Bəli! Və üstəlik siz (mənə) yaxın adamlar olacaqsınız!"