Şuəra surəsi

26:41

Sehrbazlar gələn kimi Fir´ona dedilər: "Əgər biz (Musaya) qalib gəlsək, yəqin ki, bizə bir muzd (mükafat) veriləcək, elə deyilmi?"