Şuəra surəsi

26:39

(Fir´onun xidmətçiləri tərəfindən camaata) deyildi: "Siz də yığılırsınızmı?