Şuəra surəsi

26:38

Nəhayət, sehrbazlar mə´lum bir günün müəyyən vaxtında (bayram günü günorta çağı) yığıldılar.