Şuəra surəsi

26:34

(Fir´on) ətrafındakılara dedi: "Şübhəsiz ki, bu, çox bilikli bir sehrbazdır!