Şuəra surəsi

26:31

(Fir´on) "Əgər doğru deyirsənsə, di onu gətir!" - dedi.