Şuəra surəsi

26:23

Fir´on dedi: "Aləmlərin Rəbbi nədir? (Nə cür şeydir?)"