Şuəra surəsi

26:224

(Müşrik və kafir) şairlərə gəlincə, onlara yalnız azğınlar uyar!