Şuəra surəsi

26:222

Onlar hər bir yalançıya, günahkara nazil olarlar.