Şuəra surəsi

26:221

(Ey müşriklər!) Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi?