Şuəra surəsi

26:220

Həqiqətən, (hər şeyi) eşidən, bilən Odur!