Şuəra surəsi

26:219

Səcdə edənlər içində dolananda da.