Şuəra surəsi

26:218

O Allah ki, səni namaza duranda da görür,