Şuəra surəsi

26:217

Və yenilməz qüvvət sahibinə, mərhəmət sahibidə təvəkkül et!