Şuəra surəsi

26:215

Sənə tabe olan mö´minləri qanadın altına al! (Onlarla yumşaq davran, nəzakətlə rəftar et, köməklərinə çat!)