Şuəra surəsi

26:214

Və ən yaxşın qohumlarını qorxut!