Şuəra surəsi

26:211

Bu onlara layiq deyildir. Onlar (bunu) heç bacara da bilməzlər!