Şuəra surəsi

26:210

(Qur´anı) əsla şeytanlar endirmədi.